15 godina tradicije

Naša tvrtka djeluje od 2004. godine, tijekom godina isprofilirali smo se kao poduzeće koje nudi vrhunsku mehanizaciju.

Saznajte više

Ekskluzivni brandovi

Nudimo vrhunsku mehanizaciju u nekoliko segmenata – voćarsku mehanizaciju, mehanizaciju za ekološku te reduciranu obradu tla i mehanizaciju za rad na farmama.

Pogledajte ponudu brandova

Servis mehanizacije

Naši serviseri su dostupni za popravke u našem servisu ili na lokaciji klijenta — u garanciji ili izvan nje.

Ugovorite servis

Ekskluzivni brandovi

Savjeti u opremanju poljoprivrednih gospodarastava prema njihovim mogućnostima i potrebama te ih pripremamo za prijavljivanje na fondove EU kroz programe ruralnog razvoja.

Obratite nam se
Agrotok