Savjeti, prodaja i servis poljoprivredne mehanizacije

U svojim počecima bili smo isključivo savjetodavno-prodajni servis, pružajući profesionalne usluge savjetovanja pri izboru mehanizacije, prilagođavajući pri opremanju poljoprivrednog godpodarstva precizno ponuđenu mehanizaciju u skladu s potrebama i mogućnostima korisnika.
Tijekom godina isprofilirali smo se kao poduzeće koje nudi vrhunsku mehanizaciju u nekoliko segmenata – voćarsku mehanizaciju, s velikim naglaskom na jezgričavo voće; mehanizaciju za ekološku te reduciranu obradu tla i mehanizaciju za rad na farmama ( krava, pilića, svinja ).

Reference

Uz hrvatsko, nekim segmentima mehanizacije pokrivamo i vanjska tržišta – Srbija, Slovenija, BiH, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Bugarska i dr. te nam u ukupnom poslovanju preko 30% prihoda dolazi od izvoza na navedena druga tržišta.

PP Orahovica d.o.o., Orahovica

Žito d.o.o., Osijek

Hrvatske vode

Vaveda d.o.o., Zagreb

Krnjak d.o.o., Donji Miholjac

HANA Našice d.o.o.

PAM PROMET d.o.o., Šid

Fudeks d.o.o., Beograd

PPK Valpovo d.d., Valpovo

Novi agrar d.o.o., Osijek

Ergela Đakovo i Lipik

Farma Bagarić, Vuka

Prehrana d.o.o., Varaždin

Minas zrno d.o.o., Ludbreg.

Agrostočar d.o.o., Kikinda

NOVO PLUS D.O.O., Crvenka

Agrotok